Trường hợp không xem được trên website vui lòng tải về file thời khóa biểu tại đây: link

Các học viên đã đăng ký theo danh sách, Trường sẽ đăng ký vào ngày 09/7/2021. Các học viên khác muốn đăng ký vui lòng vào website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn) để đăng ký. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/7/2021.