Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lớp ôn tập và thi Ngoại ngữ đầu ra cho học viên cao học theo lịch sau:

  • Học phí ôn tập: 1.600.000đ/học viên;
  • Lệ phí thi: 450.000đ/học viên;
  • Thời hạn đăng ký và đóng lệ phí ôn tập: Từ  09 giờ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 10/01/2022;
  • Thời hạn đăng ký và đóng lệ phí dự thi: Từ  09 giờ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 22/01/2022;
  • Ngày thi dự kiến: 06/3/2022 (Trực tuyến)

Học viên có nhu cầu đăng ký ôn tập và đăng ký dự thi phải đăng ký thông qua website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn) theo thứ tự các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng ký học phần “Ôn thi Ngoại ngữ đầu ra” (Học viên không đăng ký ôn tập vui lòng chuyển sang Bước 2):

  • Thời gian ôn tập dự kiến: Từ ngày 10/01/2022-05/3/2022;
  • Thời gian nghỉ Tết âm lịch: 23/01/2022-13/02/2022
  • Thời khóa biểu:

Lớp

Mã LHP

Thứ

Giờ học

Thời gian

Hình thức

Chẵn

22D1OAVDR102

2-4-6

17g30-20g30

10/01/2022 – 04/3/2022

Trực tuyến

Lẻ

22D1OAVDR101

3-5-7

11/01/2022 – 05/3/2022

Trực tuyến

 

Bước 2: Đăng ký học phần “Thi Ngoại ngữ đầu ra” (Mã LHP: 22D1LPAVDR101)

Bước 3: Nộp Học phí ôn tập/ Lệ phí thi đúng hạn theo 1 trong các hình thức sau:

  1. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master…) thông qua cổng thanh toán  https://payment.ueh.edu.vn/ (cổng 1);
  2. Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036100000119009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông- CN Gia Định

Nội dung: ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa, Lớp, Học phí ôn/ Lệ phí thi AVDR”

Bước 4: Học viên theo dõi danh sách dự thi hợp lệ sau ngày hết hạn đăng kí dự thi trên website của Viện Đào tạo Sau đại học (http://sdh.ueh.edu.vn).