Kính gửi Quý Thầy cô và Anh/chị Nghiên cứu sinh,

Hội thảo Khoa học quốc tế "The International Conference on Business and Finance" - ICBF 2021 là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kinh doanh, Luật kinh tế và kinh doanh, Du lịch, Marketing. Năm nay, CFVG là đơn vị đồng tổ chức hội thảo. 

Năm nay vì lý do dịch Covid đang còn diễn biến phức tạp nên Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến trên nền tảng ZOOM.

Thay mặt cho Ban Giám đốc, tôi trân trọng kính mời Quý Thầy cô và Anh/chị Nghiên cứu sinh đăng ký tham gia hội thảo. 

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo hơn, kính mời Quý Thầy cô đăng ký tại link.

Thông tin hội thảo tại lịch trình đính kèm.

Website hội thảo: https://icbf2021.sciencesconf.org/

Kính chúc Quý Thầy cô dồi dào sức khỏe!

Trân trọng,

PGS.TS Hồ Viết Tiến


CONFERENCE AGENDA

Venue: University of Economics Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City, Vietnam.

*Note: Time zone is based on GMT +7 (Indochina Time) and 24-hour clock format.

Monday, September 27, 2021

8:30 – 9:00 (GMT+7)

Registration & Welcome

9:00 – 10:30 (GMT+7)

Parallel sessions

10:30 – 11:30 (GMT+7)

Meet the editors

11:30 – 14:00 (GMT+7)

Lunch break

14:00 – 14:30 (GMT+7)

Opening Ceremony

UEH Management speech

University of Leicester Management speech

University of Lincoln Management speech

Conference chair speech

14:30 – 15:15 (GMT+7)

Keynote Speech

15:15 – 16:00 (GMT+7)

Keynote Speech

16:00 – 17:30 (GMT+7)

Special Session

17:30 – 18:30 (GMT+7)

Welcoming & Introduction

UEH – University of Lincoln Partnership Program

 

Tuesday, September 28, 2021

7:30 - 8:00 (GMT+7)

Registration & Welcome

8:00 – 9:00 (GMT+7)

Keynote Speech

9:00 – 10:30 (GMT+7)

Parallel sessions

10:30 – 11:15 (GMT+7)

Keynote Speech

 

11:15 – 12:00 (GMT+7)

Keynote Speech

12:00 – 14:00 (GMT+7)

Lunch break

14:00 – 15:30 (GMT+7)

Parallel sessions

15:30 – 16:15 (GMT+7)

Keynote Speech

16:15 – 16:45 (GMT+7)

Closing Ceremony

17:00 – 18::30 (GMT+7)

Welcoming & Introduction

UEH – University of Leicester Partnership Program

https://icbf2021.sciencesconf.org/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN