Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trân trọng thông báo học viên cao học thông tin về việc hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm 2022-2023.

  • Mức hỗ trợ tương đương mức chênh lệch học phí học kỳ đầu năm 2023 so với năm học 2021-2022. (Xem danh sách link 1 bên dưới)
  • Đối với người học không có kế hoạch học tập học kỳ cuối năm 2023: Học phí chênh lệch sẽ được chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng người học. Người học kiểm tra, bổ sung thông tin chuyển khoản từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/01/2023. Thời gian chi trả ngày 17/01/2023. Vui lòng xem danh sách hỗ trợ học phí (mục 1 bên dưới) và biểu mẫu bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng (mục 2 bên dưới): các học viên chưa có thông tin tài khoản thì bổ sung thông tin tài khoản theo theo link mục 2 bên dưới.
  1. Danh sách hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023
  2. Biểu mẫu bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng
  • Đối với người học thuộc các trường hợp còn lại: học phí chênh lệch sẽ được giảm trực tiếp vào học phí phải nộp ở học kỳ tiếp theo. Để tra cứu thông tin hỗ trợ học phí, người học sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào trang portal cá nhân UEH: https://student.ueh.edu.vn (xem hướng dẫn chi tiết đính kèm).

Vui lòng xem thông báo tại đây: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=259351