Căn cứ Công văn số 2649 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí về khung thời gian đào tạo năm 2023, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến người học hệ sau đại học về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 như sau:

- Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (2 tuần).

Lịch nghỉ trên áp dụng cho người học tại TP.HCM và Phân hiệu Vĩnh Long.

Viện Đào tạo Sau đại học kính gửi Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.