Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Công văn số 1027/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về khung thời gian đào tạo năm 2024;

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến người học về việc nghỉ Tết Âm lịch 2024 như sau:

- Nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Bảy, ngày 03/02/2024 Dương lịch (tức ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết Chủ nhật, ngày 18/02/2024 (tức Mùng 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

- Thời gian trở lại giảng dạy, học tập: Thứ Hai, ngày 19/02/2024 Dương lịch (Từ ngày 19/02/2024 đến 25/02/2024 thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo Thông báo số 2612/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 26 tháng 12 năm 2023).

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN