[ (*) Các anh chị học viên lưu ý, tùy tình hình quy định áp dụng giãn cách tại các địa phương, các thông tin thời gian nộp online sẽ được cập nhật trực tiếp vào bài viết này]

 

(*) Trong thời gian từ 01/8/2021 đến 07/11/2021, do các địa phương đang thực hiện giãn cách/hạn chế tập trung đông người, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ nhận hồ sơ cho học viên cao học Bảo vệ luận văn thạc sĩ: hình thức nhận hồ sơ trực tuyến và bảo vệ luận văn trực tuyến.

* Chú ý: thời gian hết hạn đào tạo của mỗi khóa khác nhau, học viên cần đối chiếu thời gian hết hạn đào tạo của mình, không nộp trễ hơn thời gian hết hạn đào tạo theo quy định

HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC

Bước 1: Học viên gửi email cho chuyên viên quản lý khóa học (*), nội dung bao gồm các thông tin Khóa học, mã học viên, điện thoại, họ tên, chuyên ngành, hướng đào tạo, tên giảng viên hướng dẫn và các hồ sơ sau:

(*) Danh sách chuyên viên quản lý khóa học:

Hoặc xem thêm viên chức quản lý khóa học của mình tại đây: link 

Chú ý: Tất cả các ngành học tại tại TP. Hồ Chí Minh

  • Phiếu kê khai thông tin học viên (tải tại đây)
  • Lý lịch khoa học theo mẫu dành cho học viên cao học bảo vệ luận văn (tải tại đây)
  • Bản scan hoặc ảnh chụp (sau đây gọi tắt là bản scan) Chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ (Học viên chịu trách nhiệm về  tính trung thực của bản scan Chứng chỉ ngoại ngữ) và còn giá trị sử dụng. Trường hợp thi ngoại ngữ đầu ra do Trường tổ chức vui lòng ghi rõ ngày thi trong nội dung email;
  • Bản chụp (hoặc chuyển tiếp email) Giấy nhận xét của người hướng dẫn khoa học đồng ý cho học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ và có nội dung xác nhận tỷ lệ trùng lặp Turnitin theo quy định dưới 20% - theo mẫu chung của Viện Đào tạo Sau đại học hoặc tải tại đây 
  • 01 file định dạng MS-Word và 01 file dạng PDF toàn văn luận văn thạc sĩ (bao gồm trang bìa, trang phụ bìa, lời cam đoan, tóm tắt…) để kiểm tra hình thức trình bày

Bước 2: Chuyên viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra điều kiện nộp luận văn, đề nghị học viên điều chỉnh hình thức trình bày luận văn (nếu cần) và phản hồi qua email/điện thoại cho học viên. Sau đó học viên gửi lại file dạng PDF toàn văn luận văn (được góp ý chỉnh sửa hình thức trình bày) mục đích cho việc gửi các thành viên hội đồng.

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SAU KHI HỌC VIÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN

Bước 1: Chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng đánh giá luận văn đến email của chuyên viên quản lý.

Ghi chú: Học viên chỉnh sửa nội dung theo biên bản góp ý  liên hệ Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn sau đó được Chủ tịch Hội đòng đánh giá luận văn xác nhận đã chỉnh sửa theo yêu cầu bằng email.

-Nội dung gửi: 

  • Bản scan Cam đoan chỉnh sửa luận văn đã được Chủ tịch hội đồng đánh giá luận văn ký tên hoặc đã xác nhận đồng ý qua email
  • File mềm luận văn (gồm 01 bản định dạng MS-Word và 01 bản định dạng PDF) sau khi chỉnh sửa nội dung theo biên bản góp ý của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn. 

Bước 2: Nộp luận văn trực tuyến đến Thư viện thông qua website http://digital.lib.ueh.edu.vn/ (xem hướng dẫn)

Lưu ý: Học viên nộp file mềm luận văn đã chỉnh sửa hoàn thiện (định dạng file .pdf)

Trường hợp thắc mắc liên quan đến thao tác nộp luận văn trực tuyến, học viên vui lòng liên hệ Thư viện: Phạm Thị Lương (Email: luongpt@ueh.edu.vn; ĐT: 0977201381); Vũ Lê Quỳnh Giao (Email: vlqgiao@ueh.edu.vn;  ĐT: 0918219389)

 

Bước 3: Gửi bản giấy các hồ sơ sau qua đường bưu điện đến Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM - ghi rõ: Hoàn tất thủ tục Bảo vệ luận văn thành công) ---> Nộp sau khi địa phương của học viên hết giãn cách xã hội.

  • Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn;
  • Bản in nội dung email xác nhận luận văn được chấp nhận của Thư viện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN