Kính gửi: khách liên hệ công tác, người học

Buổi sáng thứ Sáu, ngày 24/7/2020, tất cả viên chức Viện Đào tạo Sau đại học tham gia lớp tập huấn chuyên môn. Do đó, Viện Đào tạo Sau đại học tạm ngưng tiếp khách, tạm ngưng tiếp người học trong buổi sáng này (sáng thứ Sáu, ngày 24/7/2020).

Trân trọng thông báo thông tin trên đến quý khách, người học thông tin trên. Vui lòng liên hệ lại từ buổi chiều thứ Sáu, bắt đầu từ 13:30.

Trong thời gian trên, nếu cần thiết trao đổi vui lòng gửi thông tin đến email sdh@ueh.edu.vn hoặc liên hệ lãnh đạo viện theo số điện thoại: 0908.818.333.

Trân trọng.