Kính gửi: Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế TP.HCM,

BTC Hội thảo khoa học “TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (Green Growth and Sustainable Development - GRSD 2021) kính gửi đến Thầy Thư mời quý Thầy Cô, quý Nhà khoa học và NCS của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tham dự hội thảo được tổ chức trực tuyến vào lúc 08h00 Chủ nhật ngày 03/10/2021, thông qua ứng dụng Zoom Meeting. 

BTC hội thảo GRSD 2021 kính nhờ Thầy chuyển Thư mời đến quý Thầy Cô, quý Nhà khoa học và NCS trong trường.

Tải về: