KHÓA

CHUYÊN NGÀNH

SL

HỌC PHẦN

TC

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GV PHỤ TRÁCH

2017 (Đợt 2)

2018 (Đợt 2)

Thống kê

2

Kinh tế lượng chuyên ngành

3

5

13g00 – 16g30

A313

07/03/2019 – 23/05/2019

TS. Trần Thị Tuấn Anh

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

2

Phân tích chuỗi thời gian

3

5

13g00 – 16g30

A313

13/06/2019 – 05/09/2019

2

Dự báo trong kinh doanh

2

5

13g00 – 16g30

A313

12/09/2019 – 31/10/2019

2018 (Đợt 1)

2018 (Đợt 2)

Quản trị

4

Tư duy phản biện

3

CN

13g00 – 16g30

A317

21/04/2019 – 21/07/2019

TS. Ngô Minh Hải

2017 (Đợt 2)

2018 (Đợt 1)

2018 (Đợt 2)

Kế toán

16

Kế toán tài chính

2

7

07g10 – 10g40

A313

20/04/2019 – 22/06/2019

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng

PGS.TS. Bùi Văn Dương

2017 (Đợt 2)

2018 (Đợt 2)

Tài chính

4

Lý thuyết tài chính

3

7

07g10 – 10g40

A317

20/04/2019 – 20/07/2019

GS.TS. Trần Ngọc Thơ

4

Tài chính quốc tế

3

CN

13g00 – 16g30

A317

04/08/2019 – 20/10/2019

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

 

+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

+ Ngày nghỉ: 29/04/2019 – 01/05/2019, 27/05/2019 – 09/06/2019, 22/07/2019 – 28/07/2019, 02/09/2019