portal ueh

Kính gửi: Nghiên cứu sinh, học viên cao học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham gia các buổi Workshop: “MEETING THE EDITORS” được tổ chức vào Chiều thứ Hai (22/4/2019) và Ngày thứ Ba (23/4/2019) do nhà biên tập các tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistic (APJML); Journal of Business & Industrial Marketing (JBIM); Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) chủ trì.

Đây là cơ hội rất tốt cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học nâng cao năng lực thực hiện các luận án tiến sĩ cũng như luận văn thạc sĩ theo hướng hàn lâm. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh, học viên cũng có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các tổng biên tập cũng như tạo cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu quốc tế

Một số chủ đề được thảo luận trong các buổi workshop

Thứ 2 (22/4/2019)

- How to publish in SSCI journals – GS. Ian Phau

- How to deal with reviewers comments – GS. Ian Phau

- How to write a PhD thesis – GS. Ian Phau

 

Thứ 3 (23/4/2019)

- APJML’s introduction – GS. Ian Phau

- JBIM’s introduction – GS. Julian Ming Sung Cheng

- JABES’s introduction – GS. Su Dinh Thanh

- REINVENTING LUXURY: Surviving Consumer Trends – GS. Ian Phau

- A meta-analytic review of influence strategies in marketing channel relationships – GS. Julian Ming Sung Cheng

- Value co-creation in service settings: A literature reviewer - TS. Angelina Nhat Hanh Le

 

Thời gian: Thứ Hai (22/4/2019; 14:00 – 16:30) và Thứ Ba (23/4/2019; 9:00 – 16:30)

Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí tham dự:

- Chiều thứ 2 (22/4/2019): 500.000 đồng

- Thứ 3 (23/4/2019): 900.000 đồng

- Nếu đăng ký tham dự cả chiều thứ 2 và ngày thứ 3 trước ngày 15/4/2019: 1.250.000 đồng.

 

Nếu đăng ký dự 2 buổi và đăng ký sớm trước ngày 15/4/2019, nghiên cứu sinh, học viên cao học UEH được giảm 50% phí tham dự và được cấp giấy xác nhận tham gia khóa bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu công bố quốc tế.

Hạn cuối đăng ký: ngày 20/4/2019.

Hình thức đăng ký: Đăng ký tham dự và đóng phí trực tiếp tại Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế (Phòng A112 – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 59C Nguyễn Đình Chiểu – P. 6, Q. 3, TP. HCM).

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học được biết.