Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu

3469/QyĐ-ĐHKT-NHSU

Ngày ban hành

19/11/2018

Người ký

GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng

Trích yếu

Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bản đầy đủ

Tải về

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự và Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học;

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây: Xem

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN