Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định 1315/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (xây dựng theo Thông tư 18/2021).

Vui lòng tải về file PDF tại đây: link

BÀI VIẾT LIÊN QUAN