Thực tập sinh được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian tại trường và phải ký hợp đồng với nhà trường. 

Ngoài việc được miễn 100% học phí, thực tập sinh còn được hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng với mức bằng hai lần mức lương tối thiểu vùng 1 đối với người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; được bố trí không gian làm việc; được hỗ trợ nơi lưu trú; được hỗ trợ tài chính nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế. 

Khi được người hướng dẫn đồng ý, thực tập sinh có thể tham gia giảng dạy và được hưởng thù lao tương đương giảng viên thỉnh giảng. 

Thực tập sinh hoàn thành chương trình sau tiến sĩ được ưu tiên tuyển dụng viên chức của trường nếu có nguyện vọng.

Nguồn: Tuổi trẻ Online