Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2020 và Hướng dẫn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Trường đề nghị học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa chủ động thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, cụ thể như sau:

  1. Học viên cao học và nghiên cứu sinh phải thực hiện đeo khẩu trang y tế khi đến Trường.
  2. Trường trang bị dung dịch rửa tay tại khu vực công cộng ở các cơ sở trực thuộc để phục vụ học viên, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác.
  3. Đề nghị các học viên, nghiên cứu sinh có triệu chứng như sốt, ho, viêm đường hô hấp… chủ động nghỉ học để tránh lây nhiễm. Trường hợp học viên, nghiên cứu sinh đã đi Trung Quốc cần chủ động cách ly tại nhà, sau 14 ngày không có các biểu hiện như đã nêu mới đến Trường.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona hiệu quả, Trường đề nghị học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.