Căn cứ Thông báo số 206/TB-ĐHKT-VP ngày 06/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 16/02/2020 của Trường;

Để chuẩn bị cho việc giảng dạy và học tập trong thời gian tới, Trường thông báo đến các khoa/viện đào tạo, các đơn vị liên quan và người học thực hiện các nội dung sau:

- Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo thực hiện theo hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02/2020.

- Giảng viên trực tiếp thông báo cho người học theo địa chỉ email của người học có trong Dashboard, người học xem thông báo về việc học từ giảng viên thông qua email của người học do Trường cung cấp (trường hợp người học quên password vui lòng truy cập http://cntt.ueh.edu.vn/Email và làm theo hướng dẫn để reset mật khẩu email UEH).

- Lịch thi kết thúc học phần của các hệ, trình độ đào tạo vẫn thi tập trung theo lịch của Trường.

- Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ vẫn diễn ra theo lịch của Viện Đào tạo Sau đại học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ:

  1. Hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy và học tập online: Phòng Công nghệ thông tin (ĐT: 028.382.57263, 091.371.3238). Trường hợp người học quên password email do Trường cung cấp vui lòng truy cập http://cntt.ueh.edu.vn/Email và làm theo hướng dẫn để reset mật khẩu email.
  2. Hỗ trợ về thời khóa biểu, lịch thi, giảng đường: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (ĐT: 028.385.322417, 0908.371.654).
  3. Hỗ trợ các vấn đề khác: Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.382.35277). Xem thêm: Thông báo sử dụng tài khoản học tập, tài khoản email UEH và tài khoản thư viện đối với học viên cao học

Trân trọng.