hực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học (đợt 1) vào 02 ngày: Thứ Bảy, ngày 23/3/2019 và Chủ Nhật, ngày 24/3/2019 tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

          Để đảm bảo kỳ thi được tổ chức trật tự, nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Trường thông báo đến các đơn vị không bố trí lịch làm việc, học tập, giảng dạy và hoạt động tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, cụ thể như sau:

          - Sáng, chiều thứ Bảy (ngày 23/3/2019): Toàn bộ phòng học cơ sở A.

          - Sáng Chủ Nhật (ngày 24/3/2019): Các phòng A302, A303, A304.

          Ngoài thời gian trên, các hoạt động diễn ra bình thường.

Thông tin cho toàn thể học viên cao học, nghiên cứu sinh để biết và thực hiện.