Viện Đào tạo thông báo đến các học viên quy định, hướng dẫn liên quan đến các học phần thi trực tuyến (online):

1. Quy định liên quan áp dụng đối với các học phần tổ chức thi trực tuyến: Xem

2. Hướng dẫn thao tác thi trực tuyến (điều kiện chuẩn bị, thực hiện đăng nhập, thao tác làm bài và nộp bài): Xem

Học viên vui lòng đọc kỹ 02 nội dung trên. Chú ý khi đăng nhập, học viên bắt buộc phải sử dụng email cá nhân tên miền @st.ueh.edu.vn do UEH cấp, trong trường hợp: 

a) Không nhớ email của mình? ---> Đăng nhập vào tài khoản học tập để xem tại địa chỉ: online.sdh.ueh.edu.vn 

b) Không nhớ password email của mình? Truy cập vào http://cntt.ueh.edu.vn/Email và thực hiện các bước để nhận lại mật khẩu