Viện Đào tạo Sau đại học hướng dẫn đến học viên cao học thi theo hình thức Trắc nghiệm online, tự luận online trên LMS cho thi kết thúc học phần, thi tiếng Anh đầu ra. Các học viên đọc kỹ thông báo và đăng nhập thử vào hệ thống trước ngày thi 03 ngày.

Đối với thi Anh văn đầu ra, học viên sẽ được điểm danh trên hệ thống Microsoft Teams và thực hiện làm bài thi trên hệ thống LMS-UEH (đường link đăng nhập hệ thống LMS sẽ được thông báo trong lúc điểm danh).

+ Chú ý: Để đảm bảo việc thi, các anh chị học viên cần nhớ thông tin truy cập vào email UEH; thông tin truy cập vào tài khoản học tập - và đọc kỹ các thông báo bên dưới

+ Các sự cố trong ngày thi, cần lập thành file theo mẫu này:  Tải file

HỌC VIÊN VUI LÒNG ĐỌC THẬT KỸ CÁC THÔNG TIN SAU 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN