Viện Đào tạo Sau đại học hướng dẫn đến học viên cao học thi theo hình thức Trắc nghiệm online, Trắc nghiệm trên LMS vào ngày 26/6/2021, 27/6/2021. Các học viên đọc kỹ thông báo và đăng nhập thử vào hệ thống từ ngày 23/6/2021 để kiểm tra hệ thống. 

+ Chú ý: Để đảm bảo việc thi, các anh chị học viên cần nhớ thông tin truy cập vào email UEH; thông tin truy cập vào tài khoản học tập - và đọc kỹ các thông báo bên dưới

+ Các sự cố trong ngày thi, cần lập thành file theo mẫu này:  Tải file

HỌC VIÊN VUI LÒNG ĐỌC THẬT KỸ CÁC THÔNG TIN SAU 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN