Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1299/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)  - Viện Đào tạo Sau đại học hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024 như sau:

1. Ngành tuyển và buổi học dự kiến:

Ngành/chương trình

Buổi học dự kiến (*)

Hướng
đào tạo

Ghi chú

Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe

Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu

Ứng dụng

 

Quản trị kinh doanh

Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu

Nghiên cứu

 

Thứ Bảy - Chủ nhật

Ứng dụng

 

Tài chính

Thứ Bảy - Chủ nhật

Nghiên cứu

 

Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy

Ứng dụng

 

Ngân hàng

Thứ Bảy - Chủ nhật

Ứng dụng

 

Kinh doanh thương mại

Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy

Ứng dụng

 

Kinh doanh quốc tế

Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu

Nghiên cứu

 

Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông)

Thứ Bảy - Chủ nhật

Ứng dụng

 

Toán kinh tế

Thứ Bảy - Chủ nhật

Ứng dụng

Học ghép với lớp K34.1

Luật kinh tế

Thứ Bảy - Chủ nhật

Ứng dụng

 

Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy

Nghiên cứu

 

Kế toán

Thứ Bảy - Chủ nhật

Nghiên cứu

 

Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu

Ứng dụng

 

(*) Diễn giải các buổi học: 
- Các buổi Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu, Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy: thời gian học từ 17g45 - 21g10;
- Các buổi Thứ Bảy - Chủ nhật: thời gian học buổi sáng từ 07g10 - 10g40, buổi chiều từ 12g45 - 16g15.

Lưu ý: chọn Hướng đào tạo, thí sinh đánh dấu chọn trong Phiếu đăng ký.

2. Điều kiện dự tuyển và xét tuyển:

  • Thí sinh đăng ký dự tuyển cần đạt các điều kiện về văn bằng và điều kiện ngoại ngữ tại mục 2.1 và 2.2 của Thông báo tuyển sinh (tại đây)

TT

Nội dung

Tính chất

Ghi chú

1

Môn ngoại ngữ (*)

Điều kiện cần

Trường hợp miễn cần đối chiếu phụ lục 1 bên dưới.

2

Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT

Là tiêu chí xét tuyển

 

(*) Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện về ngoại ngữ có thể tham dự kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào bậc cao học của UEH. Dự kiến ngày kiểm tra ngoại ngữ: 04/8/2024.

- Nguyên tắc xét tuyển: Dựa trên hồ sơ ứng viên, điều kiện ngoại ngữ và điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT để xét tuyển. Căn cứ kết quả thi kiểm tra năng lực dạng GMAT: lấy từ điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển (điểm thi GMAT) nếu lấy mức điểm này sẽ vượt chỉ tiêu, UEH sẽ áp dụng bổ sung tiêu chí phụ là điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học. Dự kiến ngày Kiểm tra năng lực dạng GMAT: 04/8/2024.

3. Lệ phí tuyển sinh: xem Mục 3 của thông báo tuyển sinh

4. Mức học phí dự kiến: xem Mục 4 của thông báo tuyển sinh

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

Xem Mục 5 của thông báo tuyển sinh. Thí sinh vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp đúng hạn theo thông báo. Chú ý: bản sao được hiểu là bản gốc được phô-tô và có xác nhận/sao y của cơ quan có thẩm quyền.

Phiếu đăng ký dự tuyển và Lý lịch thực hiện theo mẫu, tải file tại đây: file word hoặc file pdf

- Chú ý: Lý lịch cần phải đóng dấu giáp lai ảnh, phía dưới có xác nhận của cơ quan thí sinh đang công tác hoặc của ủy ban nhân dân phường/xã nơi thí sinh cư trú.

- Đối với thí sinh đã được xét tốt nghiệp chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (và các minh chứng đã được xét tốt nghiệp: như quyết định công nhận tốt nghiệp), đồng thời làm cam đoan nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu -mẫu nhận tại bàn nộp hồ sơ).

- Đối với thí sinh vừa được xét tốt nghiệp đại học tại UEH, nếu chưa có bằng tốt nghiệp có thể in bản chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên, đồng thời làm cam đoan nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu - mẫu nhận tại bàn nộp hồ sơ).

Tất cả hồ sơ nộp là cơ sở minh chứng cho thủ tục đăng ký dự thi, không được hoàn trả kể cả thí sinh không trúng tuyển.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 19/7/2024 (sáng từ 07:30 đến 11:00; chiều từ 13:30 – 16:00).

Địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học UEH

Phòng A001 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - (Thí sinh vui lòng gửi xe tại Cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

Điện thoại: (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp các số nội bộ 16, 20, 21, 24, 25

6. Đăng ký ôn tập:

Dành cho các thí sinh có nhu cầu. Thí sinh đăng ký theo Thông báo ôn tập tại đây.

- Môn Tiếng Anh: học 04 buổi trực tuyến.

- Môn Năng lực dạng GMAT: 01 buổi (học trực tiếp).


Trích PHỤ LỤC I

VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

 TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 THEO  KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Thông báo số 1299/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Loại văn bằng, chứng chỉ được miễn ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ:

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

/Văn bằng

Trình độ: Tương đương Bậc 3

Thang điểm

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30 - 45

TOEFL ITP

450-499

IELTS

4.0 - 5.0

Cambridge

Assessment

English

B1 Preliminary/B1

Business Preliminary/

Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance

francaise

diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

3

Tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B1

The German

TestDaF language

certificate

TestDaF Bậc 3

(TDN 3)

4

Tiếng Trung Quốc

Hanyu Shuiping

Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3

5

Tiếng Nhật

Japanese Language

Proficiency Test

(JLPT)

N4

6

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по

русскому языку как иностранному

ТРКИ-1

2. Đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại UEH cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. sẽ  được miễn điều kiện ngoại ngữ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN