Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến nghiên cứu sinh các nội dung sau:

Trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau đây: 

1. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, còn thời hạn trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp hoặc một trường đại học trong nước đạt chuẩn tổ chức thi chứng chỉ B2 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Có một trong các văn bằng:

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài (kèm chứng nhận kiểm định của Cục Quản lý chất lượng giáo dục). 

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.


BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B2 KHUNG CHÂU ÂU

Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B2

5.5

500   BPT 173   CBT   61   iBT

600

First     FCE

Busines Vantage

60

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác:

Cấp độ (CEFR)

tiếng    Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

B2

TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK        cấp độ 4    

JLPT     N3

BÀI VIẾT LIÊN QUAN