Nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng chuyển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thành Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam theo Công văn về khung thời gian đào tạo năm 2023, UEH thông báo đến toàn thể người học (học viên, nghiên cứu sinh) thông tin sau:
+ Nghỉ học cả ngày thứ Bảy (18/11/2023) và thứ Hai (20/11/2023) đối với các lớp học được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
+ Đối với người học tại Phân hiệu UEH tại Vĩnh Long thì thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Phân hiệu.
Trường thông báo đến người học thông tin trên.