Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Căn cứ Thông báo số 2803/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 và Thông báo số 159/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Vĩnh Long,

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo xét tuyển bổ sung cho đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

1. Chương trình đào tạo, địa điểm học tập, chỉ tiêu:

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Địa điểm học tập

Chỉ tiêu

Hướng
đào tạo

8310105

Kinh tế phát triển (Chương trình
Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe)

TP.HCM

7

Ứng dụng

8340201

Tài chính công

TP.HCM

12

Ứng dụng

8310107

Thống kê kinh tế

TP.HCM

16

Ứng dụng

8310108

Toán kinh tế

TP.HCM

18

Ứng dụng

8310102

Kinh tế chính trị

TP.HCM

17

Nghiên cứu

8340201

Ngân hàng

Phân hiệu Vĩnh Long

19

Ứng dụng

8340403

Quản lý công

Phân hiệu Vĩnh Long

13

Ứng dụng

8310110

Quản lý kinh tế

Phân hiệu Vĩnh Long

19

Ứng dụng

8340101

Quản trị kinh doanh

Phân hiệu Vĩnh Long

15

Ứng dụng

8380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

Phân hiệu Vĩnh Long

20

Ứng dụng

 

2. Điều kiện xét tuyển:

2.1. Điều kiện Ngoại ngữ:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do UEH cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (xem Phụ lục I, Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ tại Thông báo tuyển sinh số 2803/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023) hoặc các chứng chỉ tương đương B1 khác, các chứng chỉ này do các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Điểm kiểm tra ngoại ngữ đầu vào bậc cao học của UEH đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100). Dự kiến ngày kiểm tra ngoại ngữ: 25/4/2024. Đối với các thí sinh đã tham dự kỳ thi ngoại ngữ đầu vào của UEH ngày 10/3/2024 với điểm đạt từ 50 điểm trở lên thì không phải kiểm tra lại.

- Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

2.2. Điều kiện xét tuyển:

Dựa trên điều kiện ngoại ngữ và điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT để xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển chính căn cứ vào điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT: lấy từ điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển sẽ áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học.

Các thí sinh có thể sử dụng kết quả Kiểm tra năng lực dạng GMAT thi ngày 10/3/2024 với điểm đạt từ 5 điểm trở lên cho đợt xét tuyển này.

Đối với ứng viên đăng ký hướng nghiên cứu (đối với các ngành/chuyên ngành có đào tạo hướng nghiên cứu) yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên, nếu bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình hoặc trung bình khá phải có bài báo (có ISSN), bài hội thảo khoa học có xuất bản (có ISBN) hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. Tất cả những công trình nêu trên được xuất bản không quá 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đăng ký hướng đào tạo: Đăng ký khi nộp hồ sơ

UEH có tổ chức ôn tập tiếng Anh đầu vào và môn Kiểm tra năng lực dạng GMAT cho thí sinh có nhu cầu, dự kiến thông báo từ ngày 03/4/2024 tại website Viện Đào tạo Sau đại học (https://sdh.ueh.edu.vn).

3. Thời gian xét tuyển:

Ngày kiểm tra ngoại ngữ đầu vào bậc cao học (đối với các trường hợp không được miễn ngoại ngữ) và Kiểm tra năng lực dạng GMAT dự kiến: 25/4/2024.

Dự kiến thời gian xét tuyển: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/5/2024.

Dự kiến thời gian công bố kết quả xét tuyển: 03/5/2024.

4. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí hồ sơ: 120.000 đ/thí sinh

- Lệ phí kiểm tra môn tiếng Anh: 120.000 đ/môn; Lệ phí kiểm tra môn GMAT: 120.000 đ/môn.

5. Đăng ký xét tuyển:

Thí sinh căn cứ vào các điều kiện quy định ở trên để đăng ký xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

2. Lý lịch (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

3. Bản sao minh chứng miễn điều kiện ngoại ngữ (nếu có)

4. Giấy tờ để hưởng chính sách ưu tiên (nếu có), chi tiết xem tại mục 2.3 của Thông báo tuyển sinh số 2803/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023

5. 02 (hai) bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và 01 (một) bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (có sao y của cơ quan có thẩm quyền).

6. Chứng chỉ bổ sung kiến thức do Viện Đào tạo Sau đại học UEH cấp trong trường hợp thí sinh không có bằng đại học ngành phù hợp, chi tiết xem tại mục 2.1.1 của Thông báo tuyển sinh số 2803/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023

7. Hai ảnh 3 x 4 chụp kiểu căn cước công dân không quá 01 (một) năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

8. Bản sao Giấy chứng nhận điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT ngày 27/12/2023 hoặc ngày 10/3/2024 (nếu có). Nếu thí sinh vừa nộp Giấy chứng nhận Kiểm tra năng lực dạng GMAT và vừa dự kiểm tra ngày 25/4/2024 thì điểm công nhận xét tuyển là điểm cao nhất trong hai lần thi.

Thí sinh vào website https://sdh.ueh.edu.vn để tải hồ sơ (Tải tại đây) và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu.

6. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học UEH

Phòng A001 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp các số nội bộ  16, 20, 21, 24, 25

Website: https://sdh.ueh.edu.vn.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024.

Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của UEH phê chuẩn kết quả xét tuyển, UEH sẽ gửi giấy báo mời thí sinh về UEH hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu văn bằng và các giấy tờ liên quan để xác nhận trúng tuyển chính thức.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN