Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả học viên về thông tin lịch thi, thông tin hoãn thi, thông tin tạm dừng cập nhật dữ liệu hoc viên trong portal học viên:

Thông báo đến học viên hoãn lịch thi tập trung trong tháng 5 (các hình thức khác sẽ diễn ra bình thường): Xem thông báo (Công văn số 903/TB-ĐHKT-KHĐKT): Xem

Hiện Viện Đào tạo Sau đại học đang nâng cập hệ thống quản lý đào tạo, do đó, trong thời gian từ ngày 24/5 đến ngày 01/6/2021 các dữ liệu trong portal các nhân của học viên không được cập nhật, không được thay đổi. Các lịch lịch thi đang được ghi nhận tình trạng "hoãn" theo Công văn số 903/TB-ĐHKT-KHĐKT sẽ không được thể hiện trong hệ thống. Sau thời gian ngày 31/5/2021, hệ thống sẽ cập nhật và thể hiện trong portal học viên bình thường.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN