Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 31.2 (2021-2023) như sau:

- Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo sẽ được UEH xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 02/12/2023 đến ngày 31/5/2024.

- Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: tính theo đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: Từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào portal cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn/), chọn Đăng ký học phần, tiếp tục chọn đăng ký Ngoài kế hoạch, chọn học phần Gia hạn luận văn;

Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;

Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).

Đề nghị học viên cao học Khóa 31.2 (2021-2023) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN