Căn cứ Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/11/2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học về các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được chấp nhận cho việc miễn ngoại ngữ trong chương trình cao học như sau:

Chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận:

Đối với chứng chỉ trình độ B1, B2 có thời điểm cấp chứng chỉ từ ngày 15/11/2017 trở về trước; và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Các chứng chỉ B1, B2 được cấp sau ngày 15/11/2017 không được chấp nhận.

Đối với chứng chi ngoại ngữ quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC,… đạt trình độ theo quy định và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Xem thêm Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ.

Những học viên không có chứng chỉ phải tham gia Kỳ thi chuẩn tiếng Anh đầu ra do Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức để đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

Trường thông báo đến các học viên cao học để biết và thực hiện.

Các vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN