Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 về điểm chuẩn trúng tuyển, như sau:

1. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh tế chính trị mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

2. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn Luật thương mại, môn Luật dân sự mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

3. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Ngân hàng trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Ngân hàng và các định chế tài chính mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

4. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Tài chính công trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Nguyên lý tài chính - ngân hàng mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

5. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Quản trị học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

6. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kế toán trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Nguyên lý kế toán mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

7. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý kinh tế trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Quản trị các tổ chức công mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

8. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Thống kê trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn Toán kinh tế, môn Thống kê ứng dụng mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

9. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe trúng tuyển với các điều kiện sau:

 • Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh tế học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

Thông tin tuyển sinh cao học đợt 2 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dự kiến được thông báo cuối tháng 04/2019 tại website sdh.ueh.edu.vn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN