Thông báo Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Executive MBA năm 2017 – Khóa 4 | Viện Đào tạo Sau đại học

Thông báo Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Executive MBA năm 2017 – Khóa 4


Hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (44.0 KiB, 5812 downloads)
Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập EMBA 2017 (81.0 KiB, 502 downloads)

Comments are closed.