Họ tên - Chức vụ
Phụ trách
HỒ VIẾT TIẾN
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Viện trưởng
ĐT: 38225992
DĐ: 0903375372
E-mail: hvtien@ueh.edu.vn

TỪ VĂN BÌNH
Tiến sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (19 )
DĐ: 0938825815
E-mail: binhtv@ueh.edu.vn

NGUYỄN NGỌC THÁI
Thạc sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (15)
DĐ: 0908818333
E-mail: nnthai@ueh.edu.vn


Nguyễn Duy Khang
Cử nhân Công nghệ Thông tin
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (23)
DĐ: 0984 318 309
Email: khangsdh@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K24
- Quản lý đào tạo thạc sĩ Kinh tế & Quản trị sức khỏe
- Quản trị kinh doanh-2013 .
- Hỗ trợ quản lý hành chính chương trình hợp tác nước ngoài: Việt Nam – Hà Lan
- Quản lý ôn tập, thi Anh văn đầu ra
- Quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức sau đại học K24
- Thủ tục nhập học, khai giảng
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý đăng ký học
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Tổ chức hoạt động phục vụ thi tuyển sinh
- Quản lý kết quả học tập
- Xây dựng đề án triển khai mở rộng các sản phẩm đào tạo

* Công tác khác:
- Bí thư chi đoàn Viện ĐTSĐH – Viện ĐTQT – Phòng QLKH - HTQT

Ngô Thị Phương Mai
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (25)
DĐ: 0903 089 166
Email: ntpmai@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K21
- Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Quản lý đào tạo EMBA -2014
- Quản lý đào tạo EMBA - 2015
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tư vấn, hoạt động chuẩn bị tuyển sinh
- Xây dựng và quản lý kế hoạch học tập, lịch học
- Quản lý ôn tập thi Anh văn đầu ra
-Thủ tục nhập học, khai giảng
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Quản lý các lớp bổ túc kiến thức

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức bảo vệ luận văn
- Quản lý kết quả học tập
- Quan hệ làm việc ngoài viện

Phạm Thành Đạt
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (24)
DĐ: 0903 100 721
Email: phamthanhdat@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản trị website đơn vị Viện SĐH
- Quản lý cập nhật thông tin học viên/NCS
- Cung cấp dịch vụ tiện ích SMS
- Quản lý đăng ký học phần/Danh sách thi
- Quản lý các phần mềm phục vụ quản lý
- Quản lý đào tạo thạc sĩ QLKT Tp.HCM

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tổ chức bảo vệ luận văn
- Xây dựng đề án triển khai mở rộng các sản phẩm đào tạo
- Hỗ trợ hoạt động của ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
- Quản lý tài sản, kho lưu trữ hồ sơ

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Xây dựng và quản lý kế hoạch học tập, lịch học

Thái Ngọc Hương
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (21)
DĐ: 0908 375 695
Email: tnhuong@ueh.edu.vn* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý các lớp bổ túc kiến thức
- Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh
- Quản lý văn thư, lưu trữ
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy, thi cử
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K23
- Quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức sau đại học K23
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn
- Quản lý Quản lý đào tạo thạc sĩ Thống Kê- Cà Mau

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Quản lý kết quả học tập, bảng điểm sau cùng

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Thủ tục nhập học, khai giảng
- Quản lý kết quả học tập