Họ tên - Chức vụ
Phụ trách
HỒ VIẾT TIẾN
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Viện trưởng
ĐT: 38225992
DĐ: 0903375372
E-mail: hvtien@ueh.edu.vn

TỪ VĂN BÌNH
Tiến sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (19 )
DĐ: 0938825815
E-mail: binhtv@ueh.edu.vn

NGUYỄN HỮU DŨNG
Tiến sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (15)
DĐ: 0908 240 329
E-mail: nhdung@ueh.edu.vn


* Phụ trách các mảng công việc:
- Tư vấn tuyển sinh
- Quản lý các lớp cao học từ lúc nhập học đến lúc học viên nộp luận văn: thủ tục nhập học, đang ký học, kế hoạch học tập, chương trình học, thời khóa biểu, kiểm soát giảng dạy và học tập, phân công giảng viên hướng dẫn, gia hạn thời gian học tập, giải quyết các vấn đề cụ thể khác trong quá trình đào tạo của học viên.
- Quản lý các lớp ôn tập tuyển sinh
- Quản lý các lớp Anh văn đầu ra
- Quản lý các lớp bổ túc kiến thức
- Quản lý các lớp bồi dưỡng
- Quản lý đào tạo tại các địa phương
- Thông tin quảng bá hoạt động quản lý đào tạo
- Cấp bảng điểm và các văn bản liên quan tiếng Anh
- Soạn thảo các văn bản liên quan: chương trình đào tạo, cải tiến qui trình, cải tiến quản lý việc học và giảng dạy.
- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, báo cáo khoa học
- Xây dựng các đề án mở ngành đào tạo mới
- Các hoạt động phục vụ lễ khai giảng
- Kiểm tra định dạng nội dung của luận văn, luận án
- Kiểm tra sao chép nội dung luận văn, luận án
- Quản lý dịch vụ SMS
- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền

Nguyễn Duy Khang
Cử nhân Công nghệ Thông tin
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (23)
DĐ: 0984 318 309
Email: khangsdh@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K24
- Quản lý đào tạo thạc sĩ Kinh tế & Quản trị sức khỏe
- Quản trị kinh doanh-2013 .
- Hỗ trợ quản lý hành chính chương trình hợp tác nước ngoài: Việt Nam – Hà Lan
- Quản lý ôn tập, thi Anh văn đầu ra
- Quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức sau đại học K24
- Thủ tục nhập học, khai giảng
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý đăng ký học
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Tổ chức hoạt động phục vụ thi tuyển sinh
- Quản lý kết quả học tập
- Xây dựng đề án triển khai mở rộng các sản phẩm đào tạo

* Công tác khác:
- Bí thư chi đoàn Viện ĐTSĐH – Viện ĐTQT – Phòng QLKH - HTQT

Ngô Thị Phương Mai
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (25)
DĐ: 0903 089 166
Email: ntpmai@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K21
- Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Quản lý đào tạo EMBA -2014
- Quản lý đào tạo EMBA - 2015
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tư vấn, hoạt động chuẩn bị tuyển sinh
- Xây dựng và quản lý kế hoạch học tập, lịch học
- Quản lý ôn tập thi Anh văn đầu ra
-Thủ tục nhập học, khai giảng
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Quản lý các lớp bổ túc kiến thức

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức bảo vệ luận văn
- Quản lý kết quả học tập
- Quan hệ làm việc ngoài viện

Phạm Thành Đạt
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (24)
DĐ: 0903 100 721
Email: phamthanhdat@ueh.edu.vn


* Phụ trách các đầu việc:
- Quản trị website đơn vị Viện SĐH
- Quản lý cập nhật thông tin học viên/NCS
- Cung cấp dịch vụ tiện ích SMS
- Quản lý đăng ký học phần/Danh sách thi
- Quản lý các phần mềm phục vụ quản lý
- Quản lý đào tạo thạc sĩ QLKT Tp.HCM

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tổ chức bảo vệ luận văn
- Xây dựng đề án triển khai mở rộng các sản phẩm đào tạo
- Hỗ trợ hoạt động của ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
- Quản lý tài sản, kho lưu trữ hồ sơ

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Xây dựng và quản lý kế hoạch học tập, lịch học

Thái Ngọc Hương
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (21)
DĐ: 0908 375 695
Email: tnhuong@ueh.edu.vn* Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý các lớp bổ túc kiến thức
- Quản lý lớp ôn tập tuyển sinh
- Quản lý văn thư, lưu trữ
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy, thi cử
- Quản lý đào tạo thạc sĩ K23
- Quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức sau đại học K23
- Quản lý thực hiện và thủ tục bảo vệ luận văn
- Quản lý Quản lý đào tạo thạc sĩ Thống Kê- Cà Mau

* Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Chứng nhận, sao lục bảng điểm, xác minh
- Quản lý kết quả học tập, bảng điểm sau cùng

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Thủ tục nhập học, khai giảng
- Quản lý kết quả học tập