GIỚI THIỆU
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ngoài nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ Đại học còn đào tạo cán bộ có trình độ Sau đại học gồm Bồi dưỡng sau đại học, đào tạo Thạc sĩ và đào tạo Tiến sĩ. Đào tạo tiến sĩ từ năm 1985 (trước đây gọi là phó tiến sĩ) và đào tạo thạc sĩ từ năm 1991. Đến giữa năm 2005, Trường đã đào tạo gần 300 tiến sĩ và trên 2000 thạc sĩ kinh tế.
Trước năm 1996 bộ phận quản lý đào tạo sau đại học được ghép chung với phòng quản lý khoa học hợp tác quốc tế. Năm 1996 thành lập khoa đào tạo Sau đại học.
Hàng năm trường tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ vào tháng 8
Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
  • Thi tuyển 3 môn: Kinh tế học, Toán kinh tế, Ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung văn) trình độ B.
  • Đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. Những người có bằng đại học có chứng chỉ bổ  túc chuyển đổi dự thi cao học kinh tế.
Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ
  • Điều kiện: có 1 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí khoa học dự thi 3 môn : chuyên ngành, bảo vệ đề cương và ngoại ngữ trình độ C (một trong 5 thứ tiếng như trên)
  • Đối tượng tuyển sinh là những người có bằng đại học kinh tế chính quy loại khá có 3 bài báo, loại giỏi có 2 bài báo được đăng trước, sau 2 năm tốt nghiệp đại học được dự thi đào tạo tiến sĩ và dự thi đào tạo tiến sĩ và dự thi thêm 2 môn so với người có bằng Thạc sĩ là Kinh tế chính trị và Toán kinh tế
Thời gian đào tạo
  • Đào tạo Thạc sĩ 80 đơn vị học trình (tùy theo ngành) trong 3 năm với hình thức chính quy không tập trung; chính qui tập trung (2năm).
  • Đào tạo tiến sĩ từ 2 – 3 năm với người có bằng thạc sĩ và 4 năm với người có bằng cử nhân với hình thức chính quy tập trung và thêm 1 năm với hình thức chính quy không tập trung.
  • NCS hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ, học 60 tiết Ngoại ngữ chuyên ngành, một số môn hổ trợ và bảo vệ thành công tối thiểu 3 chuyên đề tiến sĩ được giáo viên hướng dẫn nhận xét luận án đủ điều kiện bảo vệ thì được bảo vệ luận án cấp Bộ môn. Nếu bảo vệ đạt ở cấp Bộ môn thì trường sẽ đề nghị Bộ cho bảo vệ chính thức. Sau khi 2 phản biện độc lập nhận xét luận án đạt yêu cầu Bộ sẽ thành lập Hội đồng cho NCS bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Quốc gia.
Về bằng cấp
  • Đào tạo bậc Thạc sĩ được cấp bằng Thạc sĩ ở chuyên ngành kinh tế do Hiệu trưởng ký
  • Đào tạo bậc NCS sẽ được cấp bằng tiến sĩ kinh tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng quản lý đào tạo sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (phòng 005)
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38.235.277 – 08.38.295.437