PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM | Viện Đào tạo Sau đại học

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

STTCác bài báo đã đăng trên các tạp chíSố, năm XBTên tạp chí
     1   Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần VNSố 247-2011Tạp chí Phát triển Kinh tế
     2   Vốn đầu tư mạo hiểm: kênh huy động vốn cho đầu tư đổi mới công nghệSố 225-2009Tạp chí Phát triển Kinh tế
     3   Nợ và vấn đề phá sản của các DN Việt NamSố 206-2008Tạp chí Phát triển Kinh tế
     4   Ứng dụng mô hình đa nhân tố trong quản lý danh mục đầu tưSố 212-2008Tạp chí Phát triển Kinh tế
     5   Vay nợ nước ngoài: vai trò và những rủi ro trong việc duy trì mức nợ vay quá caoSố 184-2006Tạp chí Phát triển Kinh tế
     6   Xây dựng mô hình dự báo khủng hoảng tài chínhSố 188-2006Tạp chí Phát triển Kinh tế
     7   Ứng dụng lý thuyết đầu tư hiện đại trong quản lý danh mục đầu tưSố 176-2005Tạp chí Phát triển Kinh tế
     8   Kiểm soát an ninh tài chính trong quá trình hội nhậpSố 182-2005Tạp chí Phát triển Kinh tế
     9   Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài trợ trung và dài hạn của các DN vừa và nhỏSố 12-2005Kỷ yếu hội thảo quốc tế
   10  Mô hình công ty quản lý nợ và tài sảnSố 151- 2003Tạp chí Phát triển Kinh tế
   11  Some problems with the liberation of financial services in the process pf international integrationSố 108-2003Economic Development Review
   12  Tự do hóa dịch vụ tài chính trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếSố 154-2003Economic Development Review
   13  Capital management for state enterprisesSố 81-2001Economic Development Review
   14  Debts in state-owned companies: reality and solutionsSố 86-2001Economic Development Review
   15  Quản lý vốn của các DNNN đầu tư ra bên ngoàiSố 93-1999Thời báo Kinh tế Việt Nam
STTChủ biên các giáo trìnhNăm XBNhà xuất bản
     1   Đầu Tư Tài Chính -Phân tích đầu tư chứng khoán2008NXB Thống kê
     2   Phân tích kỹ thuật2007NXB Thống kê
     3   Đầu Tư Tài Chính2006NXB Thống kê
Tham gia các giáo trình
     1   Tài chính hành vi2012Nxb kinh tế
     2   Tài chính doanh nghiệp hiện đại – chuỗi sách bài tập và giải pháp2008NXB Thống kê
     3   Tài chính doanh nghiệp hiện đại2007NXB Thống kê
     4   Cải tiến phương pháp giảng dạy tại trường ĐH Kinh Tế TP. HCM2005NXB tổng hợp TP.HCM
     5   Tài chính doanh nghiệp hiện đại- Ngân hàng đề thi2004NXB Thống kê
     6   Đầu Tư Tài Chính2000NXB Thống kê
     7   Tài chính doanh nghiệp1999NXB Tài Chính
STTTên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...Nghiệm thu nămCấp nghiệm thuXếp loại
Các đề tài làm chủ nhiệm
     1   Phân tích mối tương quan giữa các nhân tố vĩ mô với TTCK Việt Nam2011CS 2011-13Tốt
     2   Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam2009-2011Đề tài cấp Bộ-B 2009-09-78Tốt
     3   Ứng dụng lý thuyết đầu tư hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam2007-2008Đề tài cấp Bộ- B.2006-09-22Tốt
     4   Kiểm soát an ninh tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam2006-2007Đề tài cấp Bộ-B2005-22-82Tốt
     5   Xây dựng mô hình công ty đầu tư tài chính nhà nước –giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư2002CS-2002-18Xuất sắc
Các đề tài là thành viên tham gia
     6   Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP.HCM2009-2011B.2009-09-101Tốt
     7   Cổ phần hóa các DNNN độc quyền tại Việt Nam2007-2008Đề tài cấp Bộ- B2006 -09-18Tốt
     8   Phát triển các công cụ phân tích và dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam2006-2007B.2006-09-14Tốt
     9   Nghiên cứu các nhân tố tác động đến huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán - Địa bàn TP.HCM2005-2006Đề tài Trọng điểm Cấp Bộ - B.2007-09-45Tốt
   10  Phương pháp luận xây dựng lộ trình tự do hóa tài chính Việt Nam giai đoạn 2001-20102002-2004B.2003-22-46Tốt
   11  Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2002-20102002-2004B2002-22-34Tốt
   12  Xu hướng và giải pháp cho cán cân thanh toán Việt Nam giai đoạn 2001-20102001-2002B.2001-22-01-TĐXuất sắc
   13  Cơ chế kiểm tra và giám sát tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài1998-1999Bộ tài chínhXuất sắc

Comments are closed.